6. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Dana 23. veljače 2011. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Zavoda je održana   6. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.
Sjednicu  Upravnog vijeća je vodio  predsjenik Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje gospodin  Darko Sobota. Na sjednici je usvojeno Izvješće o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu . Donesena je Odluka za nabavu   novih grafičkih stanica ( dva nova računala s monitorima) za potrebe rada Zavoda  iz prihoda ostvarenih od osnovnih poslova vlastite djelatnosti
te je donesena Odluka o povjeravanju poslova izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca Zavodu za prostorno uređenje KKŽ.

Zavod za prostorno uređenje KKŽ