Sazvana 20. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić sazvala je 20. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 26. travnja 2016. (utorak) u 16,00 sati. Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Pregleda osnovnih sigurnosnih pokazatelja u 2015. godini na području Policijske uprave koprivničko-križevačke, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o problematici zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015.  godine, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za godinu,   
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja „Programa međunarodna suradnja i EU projekti“, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,  
 1. Razmatranje Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,  
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa „Komunalno gospodarstvo“, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom u 2015. godini, s prijedlogom Zaključka,   
 1. Razmatranje Izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini, s prijedlogom Zaključka,  
 1. Razmatranje Izvješća o ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u godini, s prijedlogom Zaključka,    
 1. Razmatranje Izvješća o konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2015. godi,.ni, s prijedlogom Zaključka,  
 1. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunske zalihe za: a) veljaču 2016. godine, b) ožujak 2016. godine,
 1. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 2. Razmatranje Informacije o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa udruga građana za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu,
 1. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana provedbe Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013. za 2016. godinu,
 1. Donošenje Odluke o minimalnim cijenama i evidenciji korištenja nekretnina i pokretnina školskih ustanova kojima je osnivač Koprivničko – križevačka županija,   
 1. Donošenje Odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/108 „Sveti Petar Čvrstec“,
 1. Donošenje Odluke o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/109 „Ruševac“,
 1. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju „PORE“ Razvojne agencije  Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj  županiji za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i godišnjeg obračuna za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2015. godini, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Informacije o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko- križevačke županije za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 1. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2008.-2015. prikaz stanja u 2015. godine
 1. Donošenje Rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije,
 1. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije,
 1. Razmatranje Informacije o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2015. godinu, s prijedlogom Zaključka:
  1. Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
  2. Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,
  3. Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  4. Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
  5. Ljekarni Koprivnica,
  6. Ljekarne Križevci,

 

 1. Razmatranje Informacije o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite za 2015. godinu , s prijedlogom Zaključak,
 1. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2015. godini za Koprivničko-križevačku županiju,
 1. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu,
 1. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2016.-2019. godine,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina Osnovne škole Sveti Petar Orehovec Općini Sveti Petar Orehovec,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina Osnovne škole Molve Općini Molve,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju prizemnog dijela zgrade dječjeg vrtića pri Osnovnoj školi Andrije Palmovića Rasinja Općini Rasinja,
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju školskih nekretnina – zemljišta i pripadajuće stare školske zgrade u Komatnici Općini Peteranec, uz suglasnost nadležnog tijela osnivača,
 1. Informacija o započinjanju postupka izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,
 1. Pitanja i prijedlozi članica i članova.

Materijale možete pogledati i preuzeti OVDJE.