27. sjednica Županijske skupštine

Danas je održana 27. sjednica Županijske skupštine. Ovo je posljednja sjednica Županijske skupštine u ovome sazivu. Na početku sjednice župan Darko Koren zahvalio se je svima vijećnicima na njihovom radu u proteklom mandatu.

Dnevni red sjednice:

1.   Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove za odlaganje komunalnog i tehnološkog neopasnog otpada na području sjeverozapadne Hrvatske, s Izvještajem o stanju projekta registracije Trgovačkog društva "Piškornica", s  prijedlogom Zaključka,

2.   Razmatranje Slike zdravlja Koprivničko-križevačke županije,

3.   Razmatranje Strateškog okvira plana za zdravlje Koprivničko-križevačke županije

4.   Razmatranje Izvješća o radu Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka,

5.   Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu,

6.   Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, Proračunska zaliha – Račun 3851, za razdoblje siječanj-prosinca 2008. godine,

7.   Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, s   prijedlogom Zaključka,

8.   Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka,

9.   Razmatranje Izvještaja o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka,

10. Razmatranje Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka,

11. Razmatranje Izvješća o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, s prijedlogom Zaključka,

12. Donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije,

13. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije,

14. Pitanja i prijedlozi vijećnika.