26. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 26. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

19. ožujka 2013. (utorak) u 16,00 sati.
Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije,
 2. Razmatranje Pokazatelja stanja sigurnosti na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,
 3. Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,
 4. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012., s prijedlogom Zaključka,
 5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke   županije,
 6. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,
 8. Donošenje Godišnjeg izvještaja Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu,
 9. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i ostvarivanju zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,
 10. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2012. godine, s prijedlogom Zaključka,
 11. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu s prijedlogom Zaključka,
 12. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine, Proračunska zaliha,
 14. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu (političkim strankama),
 15. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu jedinicama lokalne samouprave,
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana Vijeća Zavoda za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,
 18. Razmatranje Izvješća za 2012.godinu o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, s prijedlogom Zaključka,
 19. Razmatranje Izvještaja o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite u razdoblju od 1. studenoga 2011. do 31. listopada 2012. godine, s prijedlogom Zaključka,
 20. Razmatranje Izvješća o stanju i prijedlog zaštite kulturne baštine Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,
 21. Razmatranje Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 22. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za studentske kredite (2010.- 2012.),
 23. Donošenje zaključaka o davanju suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačke županija,
 24. Donošenje zaključaka o davanju suglasnosti na prijedloge statuta srednjih škola i Učeničkog doma Križevci, kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija,
 25. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkog,
 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Koprivnički Bregi o darovanju zemljišta,
 27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Školskog odbora OŠ Molve,
 28. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora o osnivanju prava služnosti na nekretninama u javnom vlasništvu za,
 29. Razmatranje Informacije o održanim manifestacijama na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,
 30. Razmatranje Informacije o stanju u povrtlarskoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini,
 31. Razmatranje Informacije o realizaciji Tekućeg projekta T-100010 poticanja novih višegodišnjih nasada voćnjaka i jagoda u 2012. godini i Informacije o stanju u voćarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,
 32. Donošenje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini,
 33. Donošenje Smjernica sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu,
 34. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Križevci,
 35. Pitanja i prijedlozi vijećnika

Materijali 26. sjednice Županijske skupštine (zip 56,1 MB)