24. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 24. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

17. prosinca 2012. (ponedjeljak) u 16,00 sati 
Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska vijećnica).

Predloženi dnevni red:

 1. Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu,
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu,
 4. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu,
 5. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije    
 6. Donošenje Odluke o osnivanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec,
 7. Donošenje Odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa,
 8. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Akcijskog plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. godine na području Koprivničko-križevačke županije,
 11. Razmatranje Informacije o elementarnim nepogodama tijekom 2012. godine, s prijedlogom Zaključka,
 12. Razmatranje Informacije o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu tijekom 2012. godine, s prijedlogom Zaključka,
 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog:
  a)Odluke o usklađenju djelatnosti Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,
  b)Odluke o usklađenju i promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
  c)Odluke o usklađenju djelatnosti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,
 14. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Materijali 24. sjednice Županijske skupštine (zip 30.5 MB)