22. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 22. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

5. rujna  2012. (srijeda) u 16,00 sati

             Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska Vijećnica).

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.,     
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, Proračunska zaliha,    
 3. Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu,    
 4. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije,    
 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačke županije
 6. Donošenje Odluke o osnivanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec,  
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije,  
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,  
 9. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Molve,  
 10. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,    
 11. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Geopodravina“ za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,     
 12. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,    
 13. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2011. godinu s prijedlogom Zaključka,     
 14. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Bistra d.o.o. za 2011. godinu s prijedlogom Zaključka,    
 15. Razmatranje Mreže javne zdravstvene službe, s prijedlogom Zaključka,  
 16. Razmatranje Izvješće o skrbništvu i osobama pod skrbništvom za razdoblje 2002.-2011. godina, s prijedlogom Zaključka,  
 17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Sveti Petar Orehovec o darovanju nekretnine Općini Sveti Petar Orehovec,
 18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac o prodaji građevnog materijala i školskog namještaja,
 19. Donošenje Mišljenja o interesu Republike Hrvatske za eksploataciju rudnog blaga i mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Sekuline“ na području Općine Molve,
 20. Razmatranje Informacije o izmjenama i dopunama Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije – zahtjev PLINACRO d.o.o.,    
 21. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Materijali 22. sjednice Županijske skupštine (zip 22.9 MB)