22. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 22. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

5. rujna  2012. (srijeda) u 16,00 sati

             Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska Vijećnica).

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.,     
  2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, Proračunska zaliha,    
  3. Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu,    
  4. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije,    
  5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačke županije
  6. Donošenje Odluke o osnivanju Osnovne škole Koprivnički Ivanec,  
  7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije,  
  8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,  
  9. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Molve,  
  10. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,    
  11. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Geopodravina“ za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,     
  12. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,    
  13. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2011. godinu s prijedlogom Zaključka,     
  14. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Bistra d.o.o. za 2011. godinu s prijedlogom Zaključka,    
  15. Razmatranje Mreže javne zdravstvene službe, s prijedlogom Zaključka,  
  16. Razmatranje Izvješće o skrbništvu i osobama pod skrbništvom za razdoblje 2002.-2011. godina, s prijedlogom Zaključka,  
  17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Sveti Petar Orehovec o darovanju nekretnine Općini Sveti Petar Orehovec,
  18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac o prodaji građevnog materijala i školskog namještaja,
  19. Donošenje Mišljenja o interesu Republike Hrvatske za eksploataciju rudnog blaga i mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Sekuline“ na području Općine Molve,
  20. Razmatranje Informacije o izmjenama i dopunama Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije – zahtjev PLINACRO d.o.o.,    
  21. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Materijali 22. sjednice Županijske skupštine (zip 22.9 MB)