21. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 21. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

5. srpnja  2012. (četvrtak) u 17,00 sati

             Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska Vijećnica).

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Razmatranje Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013., za 2011., s prijedlogom Zaključka, 
 2. Prezentacija publikacije Zavoda za javno zdravstvo pod nazivom „Zdravlje i zdravstvena zaštita u Koprivničko-križevačkoj županiji“, 
 3. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenje otpadom 2008.-2015., prikaz stanja u 2011. godini, 
 4. Razmatranje Izvješća o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,   
 5. Razmatranje Informacije o realizaciji Tekućeg projekta T-100012 poticanja novih višegodišnjih nasada voćnjaka i jagoda u 2011. godini informacije o stanju u voćarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,    
 6. Razmatranje Informacije o stanju u povrtlarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godine, s prijedlogom Zaključka,   
 7. Izbor Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 8. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije,
 9. Donošenje Plana civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije,
 10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Županu Koprivničko-križevačke županije na zaključenje Sporazuma o sufinanciranju troškova izvođenja programa stručne logopedske pomoći djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, 
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Županu Koprivničko-križevačke županije na zaključenje Sporazuma o obavljanju i financiranju galerijske djelatnosti u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama,  
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji,  
 13. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje,  
 14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,  
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji, 
 16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak školskog odbora Strukovne škole Đurđevac, 
 17. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu jedinicama lokalne samouprave, 
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 
 19. Razmatranje Informacije o lovnom gospodarstvu tijekom 2011. godine na području Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,  
 20. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji,  
 21. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine – izgradnja Područne škole i zdravstvene ambulante u Gregurovcu,  
 22. Pitanja i prijedlozi vijećnika.

 

Materijali 21. sjednice Županijske skupštine (zip 22.9 MB)