20. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 20. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

24. svibnja 2012. (četvrtak) u 16,00 sati
u Koprivnici, Zrinski trg 1/I (Gradska Vijećnica)

Predloženi dnevni red:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu,
 2. Razmatranje Informacije o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 3. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije 2008-2015., Prikaz stanja u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,
 4. Razmatranje Izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 5. Razmatranje Izvješća o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,
 6. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 7. Razmatranje Izvješća o provedbi Programa izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,
 9. Razmatranje Izvještaja o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije s prijedlogom Zaključka,
 10. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na uslužnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac,
 11. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na uslužnom području Komunalca d.o.o. Koprivnica,
 12. Donošenje Odluke o određivanju uvjeta za kandidate za članove nadzornih odnosno upravnih odbora te uprava trgovačkih društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima dionice ili udjele,
 13. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji
 14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja,
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Sveti Petar Orehovec,
 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu,
 17. Razmatranje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini,
 18. Donošenje Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije,
 19. Donošenje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Koprivničko-križevačke županije,
 20. Raspisivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,
 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti županu Koprivničko-križevačke županije za potpis Prijave PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
 22. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na osnivanje prava služnosti na nekretninama u javnom vlasništvu:
  a) OŠ Ferdinandovac,
  b) OŠ Kloštar Podravski,
  c) OŠ prof. F. Viktora Šignjara, Virje,
  d) Strukovnoj školi Đurđevac,
 23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski o darovanju nekretnine Općini Novigrad Podravski,
 24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Sokolovac o prihvaćanju darovanja nekretnine,
 25. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije,
 26. Pitanja i prijedlozi vijećnika