18. sjednica Županijske skupštine

Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 18. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

20. prosinca 2011. (utorak) u 16,00 sati

Sjednica će se održati u Koprivnici, zgrada Veleučilišta, Trg bana J. Jelačića 6.

DNEVNI  RED:

1.      Donošenje Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu,

2.      Donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu,

3.      Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu,

4.      Donošenje Odluke o načinu provedbe Javnog natječaja i uvjetima za članove uprava, upravnih odnosno nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele,

5.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,

6.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije,

7.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statuta o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica,

8.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog  statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja,

9.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog statuta osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova Koprivničko-križevačke županije:

 1. OŠ Legrad
 2. OŠ Kalnik
 3. OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac
 4. OŠ Ferdinandovac
 5. OŠ Koprivnički Bregi
 6. OŠ Kloštar Podravski
 7. OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka
 8. OŠ Sokolovac
 9. OŠ Sveti Petar Orehovec
 10. OŠ Molve
 11. OŠ Gola
 12. OŠ Fran Koncelak Drnje
 13. OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski
 14. OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno
 15. OŠ prof. F. V. Šignjara Virje
 16. OŠ Grgura Karlovčana, Đurđevac
 17. OŠ Andrije Palmovića, Rasinja
 18. OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec
 19. Strukovna škola Đurđevac
 20. Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac
 21. Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica
 22. Obrtnička škola Koprivnica
 23. Srednja škola Koprivnica
 24. Gimnazija I.Z. Dijankovečkoga Križevci
 25. Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci
 26. Srednja gospodarska škola Križevci
 27. Učenički dom Križevci,

 

11. Razmatranje Informacije o certificiranju županije ICPR-razvoj investicijskog okruženja, s prijedlogom Zaključka,

12. Razmatranje Informacije o realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,

13. Razmatranje Informacije o mjerama za poticanje i razvoj gospodarstva Županije putem subvencija u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,

14. Razmatranje Informacije o realizaciji poticanja projekata korištenja obnovljivih izvora energije na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,

15. Donošenje Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,

16. Donošenje Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja,

17. Razmatranje preventivnih aktivnosti usmjerenih na populaciju mladih sudionika u prometu predloženih od Savjeta za sigurnost prometa na cestama,

18. Pitanja i prijedlozi vijećnika.