17. sjednica Županijske skupštine

Na temelju članka 88. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 15/09. i 10/10) predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček sazvala je 17. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

 

10. studenoga 2011. (četvrtak) u 16,00 sati

Sjednica će se održati u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica).

 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.      Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu,

2.      Donošenje Rješenja o imenovanju: 

a)      predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, predstavnika osnivača,

b)      predsjednika i članova Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. T. Bardek“ Koprivnica, predstavnika osnivača,

c)      predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, predstavnika osnivača,

d)     predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, predstavnika osnivača,

e)      predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica, predstavnika osnivača,

f)       predsjednika i članova Zavoda za hitnu medicinu, predstavnika osnivača,

3.      Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta „Đurđevac“ u Đurđevcu,

4.      Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu,

5.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

6.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji,

7.      Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji,

8.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac o zaključenju Ugovora o osnivanju prava građenja između OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac i Općine Kalinovac,

9.      Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir razvojnih projekata u Bazu projekata Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2013. godine,

10. Pitanja i prijedlozi vijećnika/nica.