Županijsko izborno povjerenstvo

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO,
Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, I. kat, soba 23
Brojevi telefona: 048 658-100, 048 658-190,
Broj telefaksa: 048 658-152
e-mail adresa: mladen.fucek@kc.t-com.hr

 STALNI SASTAV ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

  1. Damir Ronić, predsjednik
  2. Tatjana Kučić, potpredsjednica
  3. Veljko Kučeković, član
  4. Miloš Lojen, član
  5. Nada Marincil, članica
  6. Lidija Vuljak, članica

Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije ovjerava potpise kandidata i zaprima kandidacijske liste svakog radnog dana u vremenu od

 8.00 – 15.00 sati.

osim 1. i 2. svibnja kada će se naknadno objaviti dežurstvo Županijskog izbornog povjerenstva.