13. sjednica Županijske skupštine

Predsjednik Županijske skupštine Damir Felak sazvao je 13. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 

 23. svibnja 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Koprivnici, zgrada Veleučilišta, Trg bana J. Jelačića 6.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.      Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu, sa prilozima,

2.      Razmatranje Izvješća o radu Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka,

3.      Razmatranje Informacije o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s prijedlogom Zaključka,

4.      Razmatranje Informacije o stanju u stočarstvu na području Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka,

5.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Sidonije Rubido Erdődy Gornja Rijeka o otuđenju (prodaji) nekretnina u vlasništvu OŠ 2Sidonije Rubido Erdődy,

6.      Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora:

a)      Srednje gospodarske škole Križevci,

b)      Osnovne škole Sidonije Rubido Erdődy Gornja Rijeka,

c)      Osnovne škole Sokolovac,

d)     Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac,

7. Pitanja i prijedlozi vijećnika.