11. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Sazvana je 11. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan

 3. ožujka  2011. (četvrtak) u 10,00 sati

             Sjednica će se održati u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1.      Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije:      

      a) Nagrade za životno djelo,

      b) Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije,

      c) Nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini,

      d) Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije,

2.      Razmatranje Pregleda pokazatelja stanja sigurnosti u 2010. godini na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke, s prijedlogom Zaključka,

3.      Donošenje Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije,

4.      Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010., s prijedlogom Zaključka,

5.      Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta "Ivanščak" u Koprivnici,

6.      Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta "Lipovec" u Koprivnici,

7.      Razmatranje Plana razvoja socijalnih usluga Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.-2014., s prijedlogom Zaključka,

8.      Razmatranje Izvješća o stanju okoliša Koprivničko-križevačke županije 2006.-2010., s prijedlogom Zaključka,

9.      Razmatranje Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka,

10. Razmatranje Informacije o elementarnim nepogodama tijekom 2010. s prijedlogom Zaključka,

11.  Razmatranje Informacije o realizaciji projekata "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu" i "Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje za 2009. godinu" sa provedbom u 2010. godini, s prijedlogom Zaključka,

12. Razmatranje Informacije o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2010. godine, s prijedlogom Zaključka,

13. Razmatranje Izvješća o stanju i prijedlog zaštite kulturne baštine Koprivničko-križevačke županije u 2010., s prijedlogom Zaključka,

14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka osnivanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivnici,

15. Razmatranje prijedloga Popisa memorijalnih obilježja Domovinskog rata, s prijedlogom Zaključka,

16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju,

17. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednice i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji,

18. Donošenje Rješenja o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije,

19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na:

a)      Odluku Školskog odbora OŠ Koprivnički Bregi o prihvaćanju darovanog zemljišta č.k. br. 999/2 k.o. Koprivnički Bregi,

b)      Odluku Školskog odbora OŠ Fran Koncelak Drnje o prodaji školske zgrade i zemljišta u Gabajevoj Gredi,

c)      Zaključak Školskog odbora OŠ Gola o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja i prijenosu prava vlasništva,

20. Razmatranje Informacije o razvrstavanju bolničkih ustanova u kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije, s prijedlogom Zaključka,

21. Pitanja i prijedlozi vijećnika.