Izgradnje sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola – obavijest o provođenju javne rasprave

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem odredbi članka 29. stavka 2. i članka 28a, stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), daje slijedeću

OBAVIJEST

o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola, Koprivničko-križevačka županija

U privitku se nalazi scan Informacije i Studija Glavne ocjene

Tlocrtni prikaz planiranog sportskog pristaništa na rijeci Dravi u naselju Gola (izvor: HIDROING 2019; autor: Geonatura d.o.o.)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode