Izgradnja sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola – Informacija o početku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbi članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačka županije“ broj 18/19 i 13/20) i članka 31. stavka 7.  Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19, u daljnjem tekstu:Zakon), objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje sportskog pristaništa na lijevoj obali rijeke Drave (rkm 214+500) u naselju Gola, Općina Gola, Koprivničko-križevačka županija

 

U privitku se nalazi scan Informacije i Studija Glavne ocjene

Tlocrtni prikaz planiranog sportskog pristaništa na rijeci Dravi u naselju Gola (izvor: HIDROING 2019; autor: Geonatura d.o.o.)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode