Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Zaštita od erozije rijeke Drave u rkm 216.5 kod naselja Otočka, Općina Gola, Koprivničko-križevačka županija