Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – AKUMULACIJA RASINJA, Općina Rasinja, Koprivničko-križevačka županija

Postupak provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.