Županiji odobrena EU sredstva za projekt besplatne školske prehrane u projektu „Svi u školi, svi pri stolu 4“

Odlukom o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Koprivničko-križevačkoj županiji odobrena su sredstva za provedbu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 4“ u iznosu od 871 tisuću kuna kojima će Županija u suradnji sa 17 osnovnih škola kojima je osnivač, tijekom školske godine 2019./2020. za 861 učenika koji žive ili su u riziku od siromaštva osigurati besplatnu školsku prehranu. Ovi učenici već se hrane besplatno u svojim školskim restoranima od početka školske godine, te će sredstva za njihovu prehranu školama biti nadoknađena sredstvima iz projekta.

Projekt se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), te je nastavak projekta koji je Koprivničko-križevačka županija zajedno sa školama i PORA Razvojnom agencijom već provodila prošle godine, a suradnja se nastavlja i u tekućoj školskoj godini. U protekle tri školske godine Županija  je bila korisnik projekata „Svi u školi, svi pri stolu 1, 2 i 3“ u sklopu kojih je sufinancirana prehrana dijela učenika koji žive ili jesu u riziku od siromaštva. Važno je kazati kako je iz  FEAD-a u prethodne tri godine sufinancirana prehrana za između 20-30 posto učenika škola s područja županije stoga je postojala objektivna potreba da se i u tekućoj školskoj godini za najpotrebitije učenike osigura besplatna prehrana iz spomenutog programa.

O pozitivnoj Odluci resornog ministarstva, koje je pripremljeni projekt ocijenilo maksimalnim brojem bodova, župan Darko Koren je naglasio korištenje EU sredstava kako bi se sredstva u proračunu oslobodila za druge namjene, a sve u cilju stvaranja jednakih početnih pozicija za svu djecu.

Uz izgradnju školske infrastrukture i prijevoza učenika, opremanje škola te općenito osiguravanje jednakih uvjeta za sve učenika na području Županije, jedan dio učenika zbog slabijeg imovinskog stanja  nisu imala osiguran obrok u školskoj kuhinji, a to ne možemo dopustiti i učinili smo sve kako bi se to ispravilo. Ovim projektom pridonosimo jednakim mogućnostima učenika, stvaramo im bolje uvjete za obrazovanje, ali i kvalitetu života“ kazao je župan Koren.

Uključeni učenici će zahvaljujući projektu tako primati jedan obrok dnevno tijekom cijele školske godine, a točan broj djece koja su obuhvaćena projektom određen je sukladno propisanim kriterijima. Učenici dolaze iz obitelji koje su korisnici pomoći zajamčene minimalne naknade centara za socijalnu skrb, jednoroditeljskih obitelji, obitelji s dvoje ili više djece u školi ili na studiju, te obitelji u kojima su roditelji nezaposleni ili u teškom ekonomskom položaju.

Prije inicijative Županije i uključivanja u FEAD, financiranje školske prehrane za siromašne učenike ovisila je o pomoći općina koje su sufinancirale prehranu, a dodatnim angažmanom Županije i uključivanjem u program u protekle tri godine obroci se pripremaju za sve učenike bez obzira iz kojeg se izvora njihova prehrana financirala, a tako će biti i u ovoj školskoj godini.

Valja istaknuti kako Županija kao osnivač 18 osnovnih škola provodi i dodatne projekte kojima brine o učenicima i njihovoj kvalitetnoj prehrani. Tako se u suradnji s prehrambenom kompanijom Podravkom, od prošle školske godine u svim školama provodi  i projekt „Pametan obrok za pametnu djecu“ koji za cilj ima razvitak novog sustava prehrane i organizacije rada školskih kuhinja u osnovnim školama. Projektom se osnovnoškolcima omogućuju zdrav, kvalitetan i nutritivno vrijedan „pametan obrok“ te se kod djece potiču i zdrave prehrambene navike.

U sklopu projekta uveden je dvotjedni jelovnik koji je osmišljen od strane Podravkinog stručnog tima nutricionista, a naglasak je i na kontinuiranoj edukaciji djece, roditelja i zaposlenika škole odnosno na upoznavanju svih zainteresiranih skupina o važnosti kvalitetne i zdrave prehrane. Ulaskom u projekt značajno je povećana nutritivna kvaliteta obroka u školama Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana