U sklopu projekta „Svi u školi, svi pri stolu 2“ bit će osigurana školska prehrana za 822 učenika

Koprivničko-križevačka županija, kao prijavitelj, u suradnji s PORA-om Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja te partnerima – 18 osnovnih škola kojima je Županija osnivač, prijavila je projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“, čija je svrha osigurati školsku prehranu za učenike u koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Na taj način osigurat će im se jednaka mogućnost za obrazovanje, unaprijediti kvaliteta života, smanjiti rizik od siromaštva i socijalne isključenosti zbog lošeg materijalnog statusa njihovih obitelji i nesudjelovanja u školskoj prehrani, smanjiti diskriminacija te stvoriti pozitivno okruženje za njihovo uključivanje u vršnjačke skupine.

Ukupna vrijednost projekta, koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, je 849.808,26 kuna, a tijekom narednih 10 mjeseci, kroz pripremu obroka u sklopu školske kuhinje, bit će omogućena prehrana za 822 učenika u županijskim osnovnim školama, koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijedi podsjetiti i kako je u prošloj školskoj godini uspješno proveden projekt „Svi u školi, svi pri stolu“ te će ovogodišnji projekt biti nastavak stečene dobre prakse.

Točan broj djece koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva određen je sukladno kriterijima koji su za svaku pojedinu školu definirani odlukom školskih odbora, a cjelokupan postupak proveden je uz posredovanje učitelja, razrednika, pedagoga i ravnatelja, koji su na razini svoje škole dobro upoznati sa statusom i potrebama pojedinog učenika te o materijalnim mogućnostima njihovih roditelja.

U svakoj školi, učenici će kroz 180 dana, koliko je broj nastavnih dana u tekućoj školskoj godini, primiti jedan obrok dnevno, te će ukupno biti podijeljeno 147.960 obroka kroz projekt.

Služba ureda župana