Zatvaranje Javnog poziva za A 100199 – potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“

Obavještavamo potencijalno zainteresirane nezaposlene / zaposlene, koji su svoju egzistenciju namjeravali osigurati samozapošljavanjem, da je iskorištenjem planiranih sredstava u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu zatvoren Javni poziv za aktivnost A 100199 – potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“ te se zahtjevi više neće zaprimati.

KLASA:302-01/21-01/2
URBROJ:2137/1-04/08-21-7
Koprivnica, 25. svibanj 2021.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ.