Javni poziv za A 100199 – potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“ – obavijest o privremenom zatvaranju

Po objavi Javnog poziva za aktivnost A 100199 potpore male vrijednosti za samozapošljavanje „START UP“, KLASA: 302-01/21-01/2, URBOJ:2137/1-04/08-20-1 (u daljnjem tekstu: Javni poziv), od 30. ožujka 2021. godine zaprimljeno je 15 zahtjeva za potpore u maksimalnom iznosu 30.000,00 kn.

Temeljem točke VI. Javnog poziva, isti se privremeno zatvara te nakon obrade pristiglih zahtjeva i utvrđivanja njihove valjanosti sukladno točkama od I. do IV., izvršiti će se provjera te će se utvrditi da li su rezervirana sredstva u Proračunu u iznosu 300.000,00 kn, u cijelosti utrošena.

Stoga napominjemo da, svi zahtjevi koji će biti zaprimljeni nakon 20. svibnja 2021. godine neće biti razmatrani niti će biti predmet daljnjeg postupanja.

Nakon obrade zahtjeva pristiglih zaključno s 20. svibnjom 2021., naknadno ćemo na www.arhiva.kckzz.hr objaviti informaciju o konačnom zatvaranju Javnog poziva ili eventualnoj mogućnosti podnošenja zahtjeva.

KLASA:302-01/21-01/2
URBROJ:2137/1-04/08-21-5
Koprivnica, 20. svibanj 2021.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ.