Zahtjev za ocjenu o potrebi PUO rekonstrukcije rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III

Na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.mzoip.hr/hr/okolis/puo-i-spuo.html) objavljen je zahtjev za ocjenu o potrebi PUO rekonstrukcije rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III nositelja zahvata INA d.d., Sektor podrške istraživanju i proizvodnji, A. V. Holjevca 10, Zagreb. Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5, Koprivnica najkasnije do 25. rujna 2015. godine. Detaljnije podatke možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koji donosimo u privitku, a sve upite možete proslijediti na kontakt tel. 048/658-126, radnim danom u vremenu od 7-15 sati.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode