Zahtjev za ocjenu o potrebi PUO modernizacije postojeće i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica od km 50+900 do km 54+000

 

Na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.mzoip.hr/doc/elaborat_zastite_okolisa_108.pdf) objavljen je zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. PUO) modernizacije postojeće i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica od km 50+900 do km 54+000. Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5, Koprivnica najkasnije do 15. veljače 2016. godine ili prema podacima koje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koji donosimo u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode