Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – DRAVA KOM d.o.o., na lokaciji skladišta Molve, Općina Molve

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. stavka 2., a u vezi sa člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09), u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva DRAVA KOM d.o.o. za gospodarenje otpadom, Trg bana Josipa Jelačića 7, 48000 Koprivnica,  OIB:76436491875 (nadalje:stranka) objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva DRAVA KOM d.o.o.

U privitku se nalazi Poziv na uvid, EGO i Obrazac za primjedbe.

Upravni odjel  za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode