Tiskan kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Na inicijativu Antikorupcijskog povjerenstva i Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, Županijska skupština donijela je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije LINK . Kodeks ima za cilj doprinijeti razvoju civilnog društva i jačanju demokracije u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa/općih akata/programa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti, vezanim uz određenu javnu politiku, program ili opći akt Koprivničko-križevačke županije.

Radi upoznavanja šire javnosti s mogućnostima uključivanja i sudjelovanja u postupcima donošenja pojedinih akata, Koprivničko-križevačka županija tiskala je spomenuti Kodeks. On će biti, u prvom redu, podijeljen svim udrugama civilnog društva koje djeluju na području Koprivničko-križevačke županije, a potom i ustanovama te trgovačkim društvima na našem području kao i svim zainteresiranim građanima.

Na današnjem radnom sastanku u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, a povodom detaljnije razrade provedbe postupaka savjetovanja, sastali su se Sonja Hlebar, predsjednica Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, Tomislav Babić, predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, Helena Matica Bukovčan, koordinatorica za provođenje postupaka savjetovanja u Koprivničko-križevačkoj županiji te pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Marina Horvat Pavlic.

Više informacija o aktualnim postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Koprivničko-križevačkoj županiji moguće je dobiti na www.arhiva.kckzz.hr/uprava/savjetovanje-sa-zainteresiranom javnoscu/

 Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.