Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Molve

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  20/18. i 115/18) i članka 10. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/15., 12/15., 2/16., 4/16.- pročišćeni tekst i 19/17. i 21/18.), Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 22. studenog  2019. godine, donio je

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Molve

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i Tablicu s prikazom raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja možete vidjeti u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu