Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Bregi

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 10. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/15., 12/15., 2/16., 4/16.- pročišćeni tekst i 19/17.,21/18. i 18/19), Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 05. ožujka 2020. godine, donio je

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Bregi

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i Tablicu s prikazom raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja možete vidjeti u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu