Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kloštar Podravski