Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Drnje

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 10. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/15., 12/15., 2/16., 4/16.-pročišćeni tekst, 19/17., 21/18. i 1/19.), Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 22. listopada 2020. godine, donio je

Izmjenu i dopunu
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Drnje

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i Tablicu s prikazom raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja možete vidjeti u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu