Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – HARTMANN d.o.o., Koprivnica

Stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13.) – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnina za koje se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na tim nekretninama te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, pozivaju se na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog HARTMANN d.o.o., Koprivnica za lokaciju gospodarenja otpadom, Dravska bb, Koprivnica, katastarske čestice navedene kao u Pozivu za uvid u Elaborat.

Tekst poziva nalazite u privitku, kao i obrazac za upisivanje primjedbi na Elaborat.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode