Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom  na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 47/13) trgovačkog društva GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica 15,  Koprivnica obaviti će se dana 23. travnja 2015. u vremenu od 9,00 -11,00 sati u prostorijama Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zašittu okoliša i zaštitu prirode na adresi Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5/I, soba 39, Koprivnica.Očitovanje na isti moguće je dostaviti  i  poštom na priloženom obrascu za primjedbe do 30. travnja 2015.. pozivom na gornju klasu, na istu  adresu uvida.