Potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2017./2018.

Potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2017./2018. održat će se u ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine u prostorijama Županijske uprave (soba 28/ I) s početkom u 8,00 sati.

I ove akademske godine dodjeljuju se stipendije studentima s područja Županije u visini 700,00 kuna za 20 studenata, a isplaćivat će se u 12 mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2017. godine do 30. rujna 2018. godine.

Kod potpisivanja Ugovora potrebno je priložiti bjanko zadužnicu (ovjerenu od strane javnog bilježnika) i presliku žiro računa na koji će biti isplaćivana stipendija. Prvu stranu obrasca bjanko zadužnice ispunjava student, na iznos do 10.000,00 kuna, a drugu stranu obrasca ispunjava jamac platac koji može biti svaka punoljetna osoba, a sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12. i 82/17.).

Ukoliko student iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora o stipendiranju ili u roku od 15 dana od utvrđenog roka za njegovo potpisivanje ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se sklapa sa sljedećim kandidatom na Listi reda prvenstva, uvijek zaključno do onog broja koliko se stipendija isplaćuje sukladno odluci iz članka 4. stavka 2. Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/16.).

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine