Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 63. i 64. stavak 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i članka 5. stavka 3. i članak 31. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17.) te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20, 3/21., 4/21.-pročišćeni tekst) Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

ODLUKU

Izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju
postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
Koprivničko-križevačke županije

Cijelu obavijest možete vidjeti u dokumentu u prilogu.