Obavijest o novim javnim pozivima iz područja gospodarskih djelatnosti

Na osnovu proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. i pripadajućih Programa iz područja gospodarskih djelatnosti koji se provode u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu, Župan Koprivničko-križevačke županije donio je odluku o objavi Javnih poziva namijenjenih korisnicima potpora u privatnom sektoru, dana 26. travnja 2021. kako slijedi:

PROGRAM 1006: KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Tekući projekt T 100096 Subvencija kamata – obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike

Obavještavaju se trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove, do 50 zaposlenih i sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije, da u Podravskoj banci d.d., Privrednoj banci Zagreb d.d. i Zagrebačkoj banci d.d. mogu realizirati subvencionirane kredite do 300.000,00 kuna, sa rokom otplate do 3 godine, za obrtna sredstva namijenjena za:

  • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) i
  • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci

Refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije moguće.

Kamatnu stopu od 3%, Koprivničko-križevačka županija subvencionira sa 2% tako da kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1% godišnje, fiksno.

Detaljnije informacije o javnom pozivu možete saznati na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili upitom na telefon 048/658-235 – Jasna Sabolić, e-mail; jasna.sabolic@kckzz.hr.

PROGRAM 1069: POLJOPRIVREDA

Javni poziv – potpore male vrijednosti za sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju

Obavještavaju se profesionalni poljoprivrednici, pravne i fizičke osobe, odnosno mikro, mali i srednji poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije kako mogu realizirati kredite za proljetnu/jesensku sjetvu u Podravskoj banci d.d., Zagrebačkoj banci d.d. i Erste&steiermärkische bank d.d. sukladno osnovnim uvjetima banaka mogu realizirati subvencionirane kredite do 300.000,00 kuna, sa rokom otplate do kraja tekuće godine, za obrtnička sredstva namijenjena za:

  • Financiranje tekućeg poslovanja za proljetnu/jesensku sjetvu.

Refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije moguće.

Koprivničko-križevačka županija subvencionira kamatu za proljetnu/jesensku sjetvu u iznosu od 2% godišnjeg troška kamate za cijelo vrijeme trajanja kredita za obrtna sredstva (razdoblje korištenja, počeka i otplate), a minimalna površina za kreditiranje je 2 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Detaljne informacije o Javnim pozivima mogu se saznati na službenoj županijskoj web stranici https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili upitom u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu – Denis Maksić, 048/658 135, e-mail; denis.maksic@kckzz.hr, Zlatko Dudaš, 048/658 189, e-mail; zlatko.dudas@kckzz.hr.

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 300-01/21-01/1
URBROJ: 2137/1-04/03-21-5

ŽUPAN:
Darko Koren. ing. građ.