Obavijest o namjeri provođenja postupka javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg  ponuditelja  za  istraživanje  mineralnih  sirovina  u   traženom istražnom prostoru građevnog pijeska i šljunka ” Mladje I ” radi davanja koncesije za eksploataciju