Obavijest o namjeri davanja koncesija – obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i medicine rada

Koprivničko-križevačka županija pokrenula je postupak davanja koncesija 02. srpnja 2013. godine. Obavijest o namjeri davanja koncesija objavljena je u Elektroničkom oglasniku javna nabave Republike Hrvatske (www.nn.hr) 03. srpnja 2013. godine.

Detaljne upute i uvjeti sudjelovanja u postupku utvrđeni su u dokumentaciji za nadmetanje koja se nalazi u prilogu.