Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2018./2019.

Sve informacije o upisima i pojašnjenja oko natječaja za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije mogu se dobiti u izravnom kontaktu sa srednjim školama, a svi upisni rokovi navedeni su u Odluci o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

U privitku se nalazi Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., kao i Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

U Koprivničko-križevačkoj županiji slobodnih mjesta za upis je 1.073 u 53 razredna odjela.

PRIVICI:

  • Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html
  • Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2018./2019.
  • Natječaj za prijam učenika srednjih škola u Učenički dom Križevci u školskoj godini 2018./2019.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine