OPUO postupak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Vlaislav i Borovljani, Općina Novigrad Podravski, nositelj zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE:

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode