Naputak za prijavu podataka u ROO/2015.

rooObzirom na mogućnost otežanog pristupa bazi ROO-a krajem izvještajnog razdoblja u ožujku, kao posljedica istovremenog unosa velikog broja obveznika, molimo obveznike dostave podataka da ne čekaju krajnji rok, već započnu sa unosom što je moguće prije.

Link na ROO je http://roo.azo.hr/login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o ROO (NN 87/15) promijenili su se pragovi o kojima smo već obavijestili te molimo provjerite Vaše emisije u zrak kao i količine generiranog i zbrinutog otpada tijekom 2015. godine. Pragovi:

ZRAK
Šifra Onečiš.tvar Prag na razini org.jed.
201 SO2 3.000 kg/god.
202 NO2 600 kg/god.
203 CO 200 kg/god.
204 CO2 450.000 kg/god.
304 NMHOS 100 000 kg/god.
501 Čestice PM10 200 kg/god.
OTPAD
Neopasni otpad 20 t/god
Opasni otpad 0,5 t/god
Svi koji posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom
VODE
obveznici su svi koji posjeduju vodopravnu dozvolu ili okolišnu dozvolu kojom je propisana obveza analiza otpadnih voda

Ukoliko niste obveznik prijave podataka ispunite Zahtjev za promjenom statusa korisničkog računa koji se nalazi u privitku i pošaljite ga putem aplikacije Industrija Helpdesk-a. O navedenoj promijeni je potrebno obavijestiti i ovo nadležno tijelo u Županiji, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

Ukoliko ste dužni prijaviti podatke u ROO/2015 još jednom molimo da što prije prijavite podatke obzirom da trenutno nema komplikacija i „padanja“ sustava prijave. Ujedno molimo da prije unosa podataka pročitate „Najčešće postavljena pitanja i odgovore“ koje možete pronaći na linku http://www.azo.hr/NajcescePostavljenaPitanja ili skinuti u privitku.

Uočili smo da nakon prijave podataka u obrasce, određeni obveznici imaju praksu započeti sa unosom u ROO, unijeti odgovarajuće podatke i ostaviti „otključane“ obrasce. Napominjemo da nakon što ste provjerili unijete podatke i ukoliko smatrate da je prijava gotova da završite sa unosom u tekuću godinu i tek tada se prijava smatra zakonski ispravnom.

  • Molimo obratite pažnju na navedeno i nakon unosa u tekuću godinu završite sa unosom u tekuću godinu/„zaključajte obrasce“, a sve kako bi nadležno tijelo županije pristupilo provjeri prijavljenih podataka.
  • Ukoliko će bit nužne promijene, obrasci će se otključati i na mail će se slati obavijesti/upute o potrebnim dodatnim provjerama i izmjenama podataka.

Ističemo potrebu stvarne prijave podataka u ROO obrasce gdje nije dovoljno u zakonskom roku samo otvoriti obrasce, „kao prijaviti se“ i obrasce ostaviti neispunjene.

  • U proteklim godinama nailazili smo na takve primjere prijava iako na taj način nije ispunjena zakonska obveza obzirom da treba unijeti podatke i završiti sa unosom do 31. ožujka 2016. godine.

Za sva stručna pitanja obratite se u Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, kontakt osoba Valentina Peršić, na e-mail: okolis@kckzz.hr i/ili na telefon 048/658-147.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode