Najava novog natječaja za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

Prema najavama glavnog tajništva Saveza Alpe Jadran javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza bit će raspisan od 15. ožujka do 14. travnja 2016. Glavno tajništvo pripremilo je novi aplikacijski obrazac na kojem zainteresirani prijavitelji opisuju svoj projektni prijedlog i temeljem kojeg se odlučuje o prihvaćanju projekta. Aplikacijski obrazac priložen je niže uz ovu najavu.

Na javni poziv moći će se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/zemlje članice Saveza. Informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi mogu se pronaći u Smjernicama za provedbu projekata financijski podržanih od strane saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially supported by the AAA), koje su objavljene u prilogu obrasca projektne aplikacije.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije na području Koprivničko-križevačke županije koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da pravovremeno krenu u pripremu projektne aplikacije. Sve udruge građana koje ostvare financiranje svojih projekata sredstvima Saveza, moći će ostvariti i donaciju od strane Koprivničko-križevačke županije za što će uskoro biti raspisan javni poziv.

Detaljnije informacije zainteresirani mogu dobiti u Odsjeku za međunarodnu suradnju i europske fondove na broj telefona 658-120 ili e-mail medjunarodna.suradnja@kckzz.hr.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove