Nagrađivanje najuspješniji učenika na državnim natjecanjima u školskoj 2012./2013.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i Školskim športskim savezom Republike Hrvatske u osnovnim i srednjim školama organizira natjecanja učenika u znanjima i vještinama te sportskim disciplinama. Natjecanja su izlučnog karaktera i provode se na školskoj, županijskoj, međužupanijskoj, regionalnoj i državnoj razini.

U školskoj 2012./13. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji provedeno je dvadeset pet županijskih natjecanja u znanju  i dvanaest sportskih natjecanja. Na natjecanjima je sudjelovalo 1938 učenika i 429 mentora.

Županija je financirala troškove organizacije županijske razine natjecanja (prehranu i prijevoz sudionika te naknade članovima povjerenstva) s 200.000 kuna. Županijska razina financira se za sve škole s područja Koprivničko-križevačke županije: za sve škole kojima je osnivač Županija te također za škole kojima su osnivači Grad Koprivnica i Grad Križevci.

Najuspješniji učenici s županijske razine natjecanja pozvani su na državna natjecanja. Na državna natjecanja ukupno je pozvano 144 učenika i ekipa.

Župan Koprivničko-križevačke županije 12. lipnja 2013. priredit će prijem za najuspješnije učenike i mentore na državnim natjecanjima. Koprivničko-križevačka županija nagradit će novčanim nagradama učenike, ekipe i mentore, koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnoj razini, za sve učenike, ekipe i mentore kojima je osnivač Županija te također za učenike, ekipe i mentore škola kojima su osnivači Grad Koprivnica i Grad Križevci.

Nagrade (sveukupno 101.500,00) raspoređene su  kako slijedi:

  • Prvo mjesto za učenike u pojedinačnoj konkurenciji – 2.000,00 kuna  – 8 učenika
  • Drugo mjesto za učenike  u pojedinačnoj konkurenciji – 1.500,00 kuna  – 11 učenika
  • Treće mjesto za učenike u pojedinačnoj konkurenciji – 1.000,00 kuna – 10 učenika
  • Prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji – 2.500,00 kuna – 4 ekipe
  • Drugo mjesto u ekipnoj konkurenciji – 2.000,00 kuna – 7 ekipa
  • Treće mjesto u ekipnoj konkurenciji – 1.500,00 kuna – 2 ekipe
  • Mentori su nagrađeni s 1.000,00 kuna –  32 mentora

 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I ŠPORT