Javni poziv za kapitalni projekt K 100068 – Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini