Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu ureda župana Koprivničko-križevačke županije – viši stručni suradnik za komunikacije