Izniman interes poduzetnika za Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva

Gradska vijećnica grada Koprivnice bila je u ponedjeljak 15. ožujka pretijesna za sve koji su željeli prisustvovati prezentaciji Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Ovu prezentaciju zajedno su organizirale PORA, Koprivničko-križevačka županija, HGK Županijska komora Koprivnica i županijska Hrvatska obrtnička komora. Župan Darko Koren pozdravio je prisutne i najavio da će Županija organizirati još ovakvih edukacija obzirom da je prema odazivu interes poduzetnika i obrtnika odličan.

Operativni plan kojeg je prihvatila Vlada RH vrijedan je 326 milijuna kuna, prioritetna područja poticanja su konkurentnost i inovacija, pa je upravo za to osigurano preko 108 milijuna kuna. Kroz projekte kreditiranja subvencioniranjem kamata, koji se provode na razini županija, potiče se i regionalni razvoj, a potencijalni korisnici državnih potpora su subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva, obrti i zadruge .

Ravnateljica Uprave za malo gospodarstvo pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tihana Kraljić prezentirala je kako je EU praksa u dobivanju sredstava nešto zahtjevnija u odnosu na RH i traži složeniju prijavnu dokumentaciju. Upravo zato postoje razvojne agencije i edukacije kako bi se taj proces približio korisnicima. Prezentirala je i projekt „Gazele“ koji je namijenjen za pomoć poslovnim subjektima koji povećavaju broj zaposlenih i četvrtinu prihoda ostvaruju od izvoza. Naglasila je da će se posebno poticati žene u poduzetništvu, a minimalan iznos ove potpore iznosi 5.000,00 kn. U Operativnom planu predviđeno je i sufinanciranje poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova koji trebaju biti rasadnik uspješnih projekata.

Ravnatelj Uprave za obrt pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Darko Horvat naglasio je kako je udjel malog gospodarstva prema broju poduzetnika u 2009. bio izvanrednih 99,7%. U Koprivničko-križevačkoj županiji iznos dodijeljenih potpora za tu godinu kretao se u omjeru 164 potpore ukupne vrijednosti 10.441,984,00 kn. Prema statistici je vidljivo da su poduzetnici uključeni u projekte potpora malom gospodarstvu ostvarili bolje rezultate poslovanja u odnosu na ostale poduzetnike. Iznimno je važna i uloga HAMAG-a koji jamstvima, savjetima i mrežom konzultanata može pomoći u apliciranju prema Europskim fondovima, ali i traženju financijskih rješenja unutar nacionalnih ponuđenih okvira.