Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 8. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19. i 13/20.), Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 12. siječnja 2021. godine, donio je

Izmjenu i Dopunu
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Općinu Koprivnički Ivanec

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i Tablicu s prikazom raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja možete vidjeti u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu