Izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje peradarnika za tov pilića Radić u Borju

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje peradarnika za tov pilića "Radić" u Borju, Općina Kalnik, kapaciteta 24000 komada po turnusu  temeljem Studije o utjecaju na okoliš koju je izraedio Urging d.o.o. iz Zagreba.

Zahvat je ocijenjen kao prihvatljiv uz primjenu zakonom propisanih i navedenim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša.  Javnu raspravu i uvid u dokumentaciju SUO zahvata za potrebe nadležnog Ministarstva proveo je Pododsjek za zaštitu okoliša u trajanju od 30 dana.         

Rješenje (pdf)