Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka za zahvat Hrvatskih voda– Sprječavanje napredovanja erozije na lijevoj obali rijeke Drave, rkm 239,5 kod naselja Donja Dubrava, Općina Legrad

Informaciju i  OPUO Elaborat zaštite okoliša prenosimo u privitku.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,zaštitu okoliša i zaštitu prirode