Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Uređenje vodotoka Komarnica kod naselja Novigrad Podravski, Općina Novigrad Podravski i Općina Virje, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

Elaborat i Informacija nalaze se u privitku.

Upravni odjel  za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izvor fotografije: Elaborat zaštite okoliša, EcoMission d.o.o., Varaždin, lipanj 2021.