Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „KLEPA“ u Općini Peteranec, nositelja zahvata Općina Peteranec

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada ‘Klepa’, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode