Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZMJEŠTANJE DIJELA TRASE DRŽAVNE CESTE DC41, DIONICA 001, GOTALOVO-BOTOVO, od km 14+000 do km 14+900, OPĆINA DRNJE, HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2020/opuo-2020-svibanj-lipanj/5853

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode